Mina relationer


 

Det är ett djup mänskligt behov att leva i relationer med andra människor. De allra flesta har en eller flera relationer i sitt liv. Det finns relationer vi inte kan välja – vår mor och far, syskon och släkt.

Många relationer väljer vi dock, partners och vänner med mera. Ibland behöver vi stanna upp och fundera över vilka relationer som är bra för oss. Har vi relationer vi behöver fördjupa? Vilka relationer behöver vi arbeta med för så att de förändras eller till och med; vilka behöver vi avsluta?

 

Övning 1. Nätverkskartan.

Syfte: Att synliggöra de relationer som finns i mitt liv, att bli medveten om hur de påverkar mig, samt att fundera över om det är någon/några relationer jag skulle vilja förändra åt något håll.

Material:

A4 papper och färgpennor.

Enskild uppgift:

 1. Använd ett tomt A4 blad, dela in bladet i fyra fält och skriv ditt namn i mitten. Benämn de olika fälten; arbete, fritid, familj och vänner.
 2. Tänk på personer som tillhör de olika kategorierna och som du tycker påverkar dig en del. Det kan vara många personer och det kan vara färre.
 3. Skriv deras namn i cirklar med det avstånd till ditt namn beroende på hur nära de står dig.
 4. Färglägg de olika personerna enligt nedanstående beskrivning:

 

GRÖN                              Livskraftig och vital

GUL                                 Se upp, behöver vårdas för att växa till sig.

RÖD                                 Varning, den här relationen ska jag se upp med. Kanske avsluta?

SVART                             sorglig relation som gör mig ledsen

BRUN                              Jättejobbig relation.

 

 1. Titta på din karta och fundera över de olika färgerna.
 • vilka färger som dominerar?
 • Finns det någon/några relationer som du skulle vilja förändra?
 1. Markera två relationer som du tror att du skulle kunna förändra till det bättre. Vilka färger har de?
 2. Fundera ut två konkreta förslag som du skulle kunna genomföra för att förändra dessa relationer.

Reflektion i grupp:

 • Hur var det att rita denna karta?
 • Upptäckte du något som du blev överraskad av?
 • Finns det relationer du saknar?

 

 

Övning 2. Vänner i vått och torrt.

Att ha vänner är viktigt för de flesta av oss. Vi behöver någon att anförtro oss till, någon att skratt och gråta tillsammans med och någon att dela våra intressen med. Men hur fungerar vänskapen bäst? Hur blir man en bra vän och hur ska vi uppträda mot varandra?

Syfte: Att samtala om vänskap, hur jag vill att en vän ska vara mot mig och hur jag själv är en bra vän.

Material:

Lappar med oavslutade meningar:

 • Bra vänner kan…
 • Att vara ensam kan vara…
 • Vänner borde inte…
 • Vänner är alltid…
 • Vänner är…
 • Riktig vänskap innebär…
 • Har man många vänner så…
 • En riktig vän ställer alltid upp när….
 • Utan vänner känner jag mig…
 • Jag är en riktig vän genom att…

 

Övningen

Låt deltagarna dra var sin lapp och avsluta meningen som står där.

Samtalsfrågor:

Vad betyder det att ha vänner?

Hur kan jag göra för att få fler vänner?

Kan jag göra slut med en vän som jag inte mår bra av att umgås med? I så fall; Hur kan jag göra det?