Regeringens åtgärder för arbetsgivare i coronakrisen


Korttidspermittering införs

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Om du har anställda och företaget är hårt pressat kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det gäller retroaktivt från och med 16 mars 2020.
Läs mer på Regeringen.se

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås att tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort. Åtgärden innebär att den anställde retroaktivt ansöker om ersättning för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.
Här gör du ansökan hos Skatteverket.se

Mer information från regering och myndigheter med anledning av covid-19
Regeringen.se
Krisinformation.se

Uppdaterad 2020-03-20