Psykisk hälsa


Välkommen till den här sidan omkring psykisk (O)hälsa.

Hur kan vi känna oss trygga i mötet med någon med psykisk ohälsa?

Utbildning om att möta någon med psykisk hälsa.

Vad innebär egentligen begreppet ”psykisk ohälsa”? Hur kan man möta någon när man varken är psykolog eller läkare utan ”bara en medmänniska”? Vad har du för ansvar?

Studieförbundet Bilda och Mind har tillsammans tagit fram Vara nere Ledarutbildning. Den syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa och stärka tryggheten och handlingsbenägenheten hos ledare som möter unga. Men den kan också användas av den som möter vuxna i sitt arbete, den som vill öka kunskapen om psykisk ohälsa i den egna organisationen eller som kunskapshöjning för vårdnadshavare.

Till utbildningen tryck här:

https://varanere.se/ledarutbildning/

 

Varmt välkommen till Ersta vändpunktens onlineseminarium om hur vi kan hjälpa vuxna anhöriga till någon med beroende!
Seminariet hålls onsdagen den 9 mars 2022 klockan 10-11 via Zoom.

Beroendesjukdom påverkar familj och andra närstående allvarligt, både direkt och i ett livsperspektiv. Risken för att utsättas för fysisk och psykisk våld, försummelse och övergrepp ökar påtagligt för barn som växer upp i en familj där en eller båda föräldrar har ett substansberoende. En sådan uppväxt innebär även en väsentligt förhöjd risk för psykisk ohälsa och ett eget beroende i vuxenlivet. Depression hos vuxna som vuxit upp i ett hem med alkoholberoende föräldrar är i hög grad relaterat till faktorer under uppväxten (anda m.fl. 2002). Att vara gift eller leva med en partner med substansberoende ökar risken för depression och ångestproblem (Dawson m.fl., 2007). Risken för depression och andra psykiska hälsoeffekter är så stor att forskare rekommenderar att alkohol- och drogmissbruk hos en partner alltid måste beaktas när det gäller prevention och behandling av psykisk ohälsa (Nayak m.fl., 2010).

 

Ersta vändpunkten är en mottagning för anhöriga till någon med beroende och under 2014-2018 utvärderades anhörigprogrammet för vuxna och resultatet visar att deltagarnas psykiska hälsa förbättrats signifikant! Under denna timme kommer resultatet av utvärderingen samt information om Ersta vändpunktens verksamhet att presenteras.

Seminariet riktar sig till dig som möter hjälpsökande vuxna i ditt dagliga arbete, du som vill veta mer om gynnsamma metoder och/eller bara är nyfiken på hur Ersta Vändpunkten arbetar och till dig som arbetar strategiskt med dessa frågor.

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Du anmäler dig genom att skicka ett mail till:  webinarvp@erstadiakoni.se

(skriv gärna namn och arbetsplats).

En länk till seminariet skickas ut lite längre fram till den mailadress du angett.

 

Följs oss gärna på instagram: @erstavandpunkten

 

Ersta Vändpunkten

Besöksadress: Erstagatan 1K, 4 tr.

www.erstavandpunkten.se

 

Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar

och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj med beroendesjukdom.

 

Ersta Vändpunkten är en del av Ersta diakoni.

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, omsorg

samt forskning och utbildning, professionellt och non-profit.

 

 

Att ha en viss kunskap om psykisk ohälsa och psykiska diagnoser är viktigt i våra sammanhang. Den här sidan kommer vi att arbeta vidare med och utbudet för fortbildning kommer att utvecklas. I länken här nedan kommer du till vår sida med externa länkar och filmer där du tills vidare får tillgång till viss kunskap i dessa frågor.

 

Klicka här för att komma vidare till sidan. 

 

Varmt välkomna!