Övningsdel


ÖVNINGSDEL

Hur börjar man?

När det finns ett rum som inte går att möblera, eller som aldrig går att få den rätta känslan i, kan det vara värt att försöka se med nya ögon. Gå in i rummet och försök se det som det vore första gången. Vad är känslan?

Nedan finns olika frågor och exempel, som kan vara en vägledning i arbetet med att förbättra rummet. Använd frågorna (och egna ni kommer på) för en egen analys och ta sedan hjälp av texten ovan för att komma fram till bra lösningar som kan fungera i verksamheten.

 

RUMMEN FÖR BRUKARNA

Känns det välkomnande att gå in i rummet eller som att det finns ett (mindre eller större) motstånd?

  • Står det flera eller någon stor möbel precis vid ingången?
  • Står det någon stol eller soffa med ryggen mot dörren?
  • Känns rummet trångt och litet?
  • Är det kanske för många möbler i rummet, som gör det besvärligt att ta sig runt?
  • Känns rummet rörigt?
  • Är det lågt i tak?

Om svaret är ja på några av frågorna, vad finns det för möjligheter till förändring?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Finns det sittplatser som alltid undviks eller är ett ”sistahandsval”?

  • Är sittplatsen placerad i kraftposition (se text längre upp)?
  • Står stolen i ett mörkt hörn?
  • Är sittplatsen placerad med ett skarpt hörn (från vägg eller möbel) mot sig?

Om svaret är ja på några av frågorna, vad finns det för möjligheter till förändring? Finns det sittplatser som alltid väljs först, kanske de kan vara vägledande.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Hur upplevs själva rummet?
Trivsamt, Oroligt, Trögt eller på annat sätt?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Vad kan det finnas för möjliga anledningar till den känslan?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Vad finns det för möjligheter till förändring?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Hur är stämningen vanligtvis?
Högljutt, lugnt, ilsket, tyst eller på annat sätt?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Finns det något i inredning (färger, tavlor, möblering mm) som kan ha någon inverkan på stämningen?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Vad finns det för möjligheter till förändring?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Vad vill du uppnå i rummet?
Lugn, dialog, trygghet, delaktighet eller något annat?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Vilka egenskaper finns som kan ge den känslan i rummet?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Vad finns det för möjligheter till förändring?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

ARBETSMILJÖN

När det gäller arbetsmiljön kan man tex känna efter ett par olika saker enligt nedan.

 

Hur är uthålligheten – blir jag fort trött eller tappar inspirationen?

Finns det något i inredning (färger, tavlor, möblering mm) som kan ha någon inverkan ?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Vad finns det för möjligheter till förändring?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 Är det svårt att sitta still eller jobbigt att ”komma igång”?  

Finns det något i inredning (färger, tavlor, möblering mm) som kan ha någon inverkan på stämningen?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Vad finns det för möjligheter till förändring?

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

SECOND HANDBUTIKEN

 

Några exempel på frågor att ställa sig:

Känns det välkomnande att komma in i butiken?

Hur upplever ni butiken – Trång eller gott om utrymme?

Känns det mörkt eller upplevs lokalen ljus och fräsch?

Känns det som att det finns en bra överblick? Ser man vad som finns var?

Lockas man att gå runt i hela lokalen eller vill man helst bara skynda sig ut igen?

Upplever ni att kunder oftast är glada i butiken? Eller känner ni mer att de är irriterade? Eller ser ni inget sådant mönster alls?

 

Fundera på vad som kan vara orsaken till det ni upplever som mindre bra. Och sedan – hur kan ni göra för att förändra den känslan?