Vilka är vi?


Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Lokalt drivs Hela människan Öckerö av kommunens Kyrkor och församlingar (Huvudmän), och verksamheten stöds via samarbetsavtal av Öckerö kommun samt Öckerö fastighetsbolag (ÖFAB)

Gåvogivare, sponsorer och volontärer möjliggör vårt arbete och gemensamma ansvar i vår kommun.

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Hela människan Sverige är medlem i ”Giva Sverige” och har 90-konto.

Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!

Din insats gör stor skillnad för dem vi möter!