Nyheter


Frukostklubben i Mariestad

Till frukostklubben i Mariestad kommer ett trettiotal personer per vecka. Ensamma, både yngre och äldre människor i missbruksproblematik eller som tidigare har haft denna problematik möts med sikte på gemenskap och en bit mat två dagar i veckan.

På nattcaféet får Mattias och andra ro

En av de mest flitiga nattcafébesökarna är dalmasen Mattias, 34 år. Innan han fann nattcaféet Vintervärme i Karlstad, sov han främst i olika parkeringsgarage i staden. Till caféet kommer i genomsnitt ett tiotal besökare per natt.

Social cykelverkstad i Ludvika

Hela Människan Ludvika bedriver en cykelverkstad där de reparerar cyklar och säljer begagnade. Det ger arbetstillfällen för människor som är långt ifrån arbetsmarknaden och samtidigt sparar miljön och cykelköparna resurser.

Individfokus i Sala och Heby

Hos Hela Människan Sala-Heby sätts individen i fokus. Den psykiska ohälsan upplevs som stor och ökande i området. Mycket görs redan idag och många idéer finns på vad som kan göras för att vända utvecklingen.