Om oss


RIA Nybro –  en verksamhet för alla!

Det personliga mötet är viktigt – att få vara med i ett sammanhang – att dela livet, skratt och gråt
– att få dela sina tankar med någon.
Vi ser mångfald som en tillgång – vi tror på människors goda vilja. Vi tror på enkelhet och vänlighet.
Vi vill erbjuda gemenskap och kompetens på områden som berör hela människan.

RIA Nybro är kyrkornas utsträckta hand – en mötesplats för alla –  präglad av öppenhet, där glada och ledsna,
nybrobor och främlingar ska finna gemenskap.
Vi vill hjälpa till att bryta utanförskap och ensamhet och bygga broar mellan generations- och kategorigränser.
Målet är: ”Det Du vill att andra ska göra för Dig, det ska Du göra för Dem”.

Förutom vår öppna dagverksamhet, har vi en  Second Hand-verksamhet, som gör ett omfattande
socialt och diakonalt arbete. Här finns möjlighet till arbetsträning, arbetsprövning och rehabilitering mm.
Detta sker i nära samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, socialförvaltning, Nybro kommun,
frivården m.fl.

Du kan stödja vårt arbete genom gåvor på bg. 887-0115 och/eller swish: 123 67 66 885, skänka saker till försäljning, handla i vår second hand-butik eller genom en personlig insats som volontär.

Vill Du veta mer, ta gärna kontakt.

Välkommen!

—————————————
Medlem av: Hela människan