Ny chef


Du som ny chef blir kallad till två träffar där vi ses digitalt för information om organisationen och våra interna utbildningar för chefer. Träffarna äger rum en gång i kvartalet. Där får du bl.a. möta generalsekreteraren och ansvariga för Ledarskaps- och chefsprogrammen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mimmi Edin

mimmi.edin@helamanniskan.se

 

Jenniy Ekman Karlsson

jenniy.ekman@helamanniskan.se