Vårt arbete


Hela Människan Norrköping arbetar lokalt och våra arbetsområden är:

Socialt arbete
Vi arbetar med verksamheter och tillfälliga insatser för att stödja människor i utsatta livssituationer. Ria, Matbanken och Secondhandbutiken är nuvarande verksamheter.

Opinion/påverkan
Vi står upp och är en röst för människor som lever i utsatthet! Vi påverkar andra i frågor som rör människors grundläggande behov såsom mat, boende och delaktighet i samhället.

Idéer, initiativ och samverkan
Vi har idéer till insatser och aktiviteter som möter nya behov. T.ex. har vi genomfört vaccination mot Covid-19 på Ria tillsammans med Region Östergötland.

Samarbete med våra huvudmän
Vi bjuder in volontärer från våra huvudmän att bidra till att våra gäster och våra medarbetare med behov av extra stöd möter fler människor som skapar samvaro och arbetsgemenskap i mer frisk atmosfär.

Ibland används ordet diakoni i och om vår verksamhet. Diakoni kommer från grekiskan och betyder tjäna. För oss betyder det att göra skillnad i samhället och tjäna människor som lever i utsatta livssituationer. Vi är en del av den så kallade Sociala ekonomin och gör samhällsnytta, i samarbete men fristående från den offentliga sektorn. Med medmänsklig omsorg och respekt hjälper vi och våra volontärer människor till ett värdigt liv.

Ria är vår kärnverksamhet där vi arbetar med människor som kan uppfattas att vara ”dom som stör”. Många i vårt samhälle blundar för att en del mår dåligt fysiskt och psykiskt och hamnar vid sidan om. De behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap. Där kommer vi in och stöttar!

I secondhandbutiken kan människor med behov av extra stöd fungera i ett sammanhang tillsammans med anställda och volontärer. Vi har behov av många händer för hämtning av varor, sortering, reparation, prismärkning, servera i caféet, stå i kassan och skapa en lockande butik. Behållningen av försäljningen går oavkortat till Ria!

Vi vill möta varje människas blick och med genuint intresse lyssna till dennes livsvillkor för att med en större förståelse för människor i svåra situationer kunna förebygga och bidra till förändring till en bättre vardag.