Vårt arbete


Hela Människan arbetar lokalt i Norrköping och våra arbetsområden är:

  • Socialt arbete
    Vi arbetar med verksamheter och tillfälliga insatser för att stödja människor i utsatta livssituationer. Ria Center, Matbanken och Secondhandbutiken är nuvarande verksamheter.
  • Opinion/påverkan
    Vi står upp och är en röst för människor som lever i utsatthet! Vi påverkar andra i frågor som rör människors grundläggande rättigheter såsom boende, mat och delaktighet i samhället.
  • Idéer, initiativ och samverkan
    Vi har idéer till insatser och aktiviteter som möter nya behov. Bland annat har vi initierat tillfälligt härbärge och språkcaféer. Det kan vara vi som driver insatsen, men andra gånger är det en eller flera av våra huvudmän/samarbetspartners som gör det – ibland sker det i samverkan.

Ibland används ordet diakoni i och om vår verksamhet. Diakoni kommer från grekiskan och betyder tjäna. För oss betyder det att göra skillnad i samhället och tjäna människor som lever i utsatta livssituationer. Vi är en del av den så kallade Sociala ekonomin och gör samhällsnytta, i samarbete men fristående från den offentliga sektorn. Med medmänsklig omsorg och respekt hjälper vi människor till ett värdigt liv.

Ria Center är vår kärnverksamhet där vi arbetar med människor som kan uppfattas att vara ”dom som stör”. Många i vårt samhälle blundar för att en del mår dåligt fysiskt och psykiskt, hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap. Det gör inte vi!

Vi vill möta varje människas blick och med genuint intresse lyssna till hens livsvillkor. För att med en större förståelse för människor i svåra situationer, kunna förebygga och bidra till förändring av en tuff vardag.