Vilka är vi?


Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan Norrköping är en ideell organisation som arbetar med lokalt socialt arbete utifrån de kristna värderingarna om alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi har funnits i Norrköping i årtionden och gör skillnad för människor varje dag.

Hela Människan Norrköping arbetar utifrån ett salutogent perspektiv som tar fast på styrkor och förstärker det som fungerar väl hos människor. Hos oss är gemenskap, engagemang och delaktighet centralt.

I våra verksamheter är vi fn 9 anställda och många volontärer. Vi är en arbetsplats som anpassar arbetsuppgifter för att kunna ge plats för människor som har en nedsatt arbetsförmåga. Både för arbetsträning och för anställning, när rekryteringsbehov finns.

Våra huvudmän är 15 kyrkor/församlingar i Norrköping

 • Betaniaförsamlingen i Östra Ryd
 • Centrumkyrkan i Norrköping
 • EFS Missionsförening i Norrköping
 • Equmeniakyrkan i Skärblacka
 • Equmeniakyrkan i Vånga
 • Frälsningsarmen
 • Församlingen Agape
 • Immanuelkyrkans församling
 • KFUM
 • Kolmårdens församling
 • Korskyrkan
 • Norrköpings Borgs församling
 • Norrköpings S:t Johannes församling
 • Norrköpings S:t Olofs församling
 • Vidablickskyrkan