Hela Människan – kyrkornas gemensamma sociala arbete


Hela Människan i Norrköping är en ideell organisation som arbetar med lokalt socialt arbete utifrån kristna värderingar om alla människors lika värde och möjligheten till ett värdigt liv. Vi har funnits i Norrköping i årtionden och gör skillnad för människor varje dag.

Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv som tar fasta på individens styrkor och förstärker det som fungerar väl. Hos oss är gemenskap, engagemang och delaktighet centralt.

I våra verksamheter är vi 9 anställda och många volontärer. Vi är en arbetsplats som anpassar arbetsuppgifter för att kunna ge plats för människor som har en nedsatt arbetsförmåga, både för arbetsträning och för anställning när rekryteringsbehov finns.

Våra huvudmän är 14 kyrkor/församlingar i Norrköping

 • Betaniaförsamlingen i Östra Ryd
 • Centrumkyrkan i Norrköping
 • EFS Missionsförening i Norrköping
 • Equmeniakyrkan i Skärblacka
 • Equmeniakyrkan i Vånga
 • Frälsningsarmen
 • Församlingen Agape
 • Immanuelkyrkans församling
 • Kolmårdens församling
 • Korskyrkan
 • Norrköpings Borgs församling
 • Norrköpings S:t Johannes församling
 • Norrköpings S:t Olofs församling
 • Vidablickskyrkan