Matbanken


Idén bakom vår verksamhet Matbanken är väldigt enkelt. Inte alla människor har sitt dagliga bröd, samtidigt som det finns livsmedel i överflöd. På ena sidan finns det livsmedel som det kvalitativt inte är något fel på, men som handeln inte har någon användning för.

På andra sidan finns det människor i utsatta situationer som kan behöva dessa livsmedel. Vi vill bygga en bro mellan fattigdom och överflöd, samt minska de sociala klyftorna. Vi vill stötta människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och ger dem en tro och motivation för framtiden.

Varje helgfri onsdag hämtar vi överskottsmat från ett mindre antal matbutiker i Norrköping. Butikerna skänker maten till oss. Maten körs till flera kyrkoförsamlingar som ser till att den kommer människor som lever i mycket utsatta livssituationer.

Tack vare matbutikerna och fantastiska insatser av diakoner och ideella krafter hjälper vi varje år cirka 150-200 hushåll i Norrköping.

Våra underbara samarbetspartners i Matbanken är:
City Gross
ICA Strömmen
Willys Ingelsta
Willys Mirum
Martin & Servera

Maten transporteras med vår lastbil som är utrustad med kylbox och temperaturmätare.