Kontakta oss


Ria Center
Sandgatan 26
602 47 Norrköping
Telefon: 011-16 77 25
E-post: ria.norrkoping@helamanniskan.se

Ria Secondhand
Järngatan 21
602 23 Norrköping
Telefon butik: 011-36 61 00
E-post: secondhand.norrkoping@helamanniskan.se

Matbanken
Telefon: 011-36 61 00
Mobil:     0702-00 60 33
E-post: matbanken@helamanniskan.se

 


Sousan Massi Nylander
Enhetschef på Ria Center
Telefon:  0702-044 625
E-post:    sosso.massi@helamanniskan.se
Sosso arbetar i den dagliga verksamheten på Ria samt kontakten med sponsorer och är vår kunnige i sociala medier. Hon är utbildad som socialpedagog och är ansvarig för våra sociala medier.

 

Jonas Elgh
Enhetschef Ria Secondhand, samt ansvarig för Matbanken
Telefon:  0702-00 60 33
E-post:    jonas.elgh@helamanniskan.se
Jonas leder och utvecklar arbetet i vår second hand plus dess personal och frivilliga. Jonas är utbildad inom handel och har många år inom försäljning och just som enhetschef. Jonas är dessutom enhetschef på vår matbank.