Våra huvudmän i Norrköping


Hela Människan Norrköping är en ideell organisation som arbetar med lokalt socialt arbete utifrån kristna värderingar om alla människors lika värde och möjligheten till ett värdigt liv. Vi har funnits i Norrköping sedan
1 september 1970 och gör skillnad för människor varje dag.

Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv som tar fasta på individens styrkor och förstärker det som fungerar väl. Hos oss är gemenskap, engagemang och delaktighet centralt.

I våra verksamheter har vi anställda men även många volontärer. Vi är en arbetsplats som anpassar arbetsuppgifter för att kunna ge plats för människor som har en nedsatt arbetsförmåga och för personer som behöver arbetsträning.

Våra huvudmän som har ansvar för verksamheten är 13 kyrkor/församlingar i Norrköping: