Secondhand


Välkomna till Hela Människan Nässjös secondhand.
Butiken finns på Anneforsvägen 13 i Nässjö.

Varför secondhand?
Varför stödja Hela Människan Nässjö?

Du har säkert som många andra kläder och saker i skåp och förråd som du inte använt på länge. Det mesta av dessa saker kan komma till användning hos andra människor. Vi på Hela Människan Nässjö ser till att sakerna används på nytt igen så långt det är möjligt. Allt för att spara på naturens resurser och skapa ett mervärde för människor i Nässjö.

Vår secondhandbutik erbjuder bland annat arbetsträning och praktik för människor som har stått utanför den reguljära arbetsmarknaden under lång eller kort tid. Vi vill forma en rehabiliterande miljö där vi tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Visste du att för varje par återanvända jeans som Hela Människan Nässjö säljer så sparas cirka 4600 liter vatten! Om vi skulle återbruka 40 procent av vår årliga textilkonsumtion istället för att slänga den så innebär det hela 50 procent lägre vattenpåverkan och upp till 45 procent lägre koldioxidavtryck i vår miljö*.

Hur många liter vatten sparar du genom ditt köp idag?!

*Siffrorna är hämtade ur Tradera och Avfall Sveriges hållbarhetsundersökning från juni 2017 där svenskarna relation till secondhand undersöktes.