Ria-center


Observera att vi nu har ändrade öppettider, utifrån coronaviruset, se första sidan samt vidare information på facebooksidan Hela Människan öppen verksamhet.

På Ria Nässjö vill vi ha en öppen gemenskap och social samvaro där alla är välkomna. Ett lyssnande öra är viktigt för alla människor. Vi erbjuder stödsamtal och samtal med fokus på förändring och motivation.

Vi serverar frukost, fika och lunch. Det finns även möjlighet att läsa dagstidningen, tvätt- och hygienmöjligheter samt vid behov få kläder. Du kan även få ringa sjukvårdskontakter eller myndighetssamtal med eller utan stöd.

share food

Vi anordnar nyktra aktiviteter för våra gäster bland annat boule, utflykter och samtalsstunder.

Carnival ride