Hela Människan fyller 100 år

Vår fina organisation fyller ett hundra år i år 2020!
Den 16 mars 1920 lades första byggstenen för den organisation som sedan i slutet av 1900-talet heter Hela Människan. Idag finns vi på drygt 60 platser i Sverige och verksamhet som bedrivs är mångfacetterad och anpassad utifrån lokala behov.
Ett av Hela Människans motton är att ”mötas i ögonhöjd” – alla människor är lika mycket värda.
Varmt välkommen till Hela Människan i Nässjö – tillsammans för minst 100 år till!

Just här i Nässjö arbetar vi med en öppen social verksamhet, vårt Ria-café. Hit är alla välkomna men vi vänder oss särskilt till människor som lever i någon form av social utsatthet. Vi serverar frukost, fika och lunch, det finns möjlighet till samtalsstöd och hjälp med vidare kontakter till myndigheter mm. Vi driver även en second hand och har en verkstadsdel som framförallt fokuserar på cyklar. Second handen och verkstaden hjälper människor att få sysselsättning av olika slag.