Metoder för att reflektera i grupp och komma framåt i processer.