Besökare på språkcaféet.
Besökare på språkcaféet.
Hela Människan i Nora ligger på Skolgatan 11 c.
Besökare på Veterancaféet.
Besökare på Veterancaféet.

Mer om Hela Människan i Nora


Verksamheten bedrivs på Skolgatan 11 c i Nora. Man har inga anställda, men cirka 17 volontärer.

Veterancaféet hålls på onsdagar klockan 14.00–16.00.
Möt världen café hålls på torsdagar klockan 18.30—20.30.
Huvudmän (medlemskyrkor) för Hela Människan i Nora är Nora Bergslagsförsamling (Svenska kyrkan), Bergslagskyrkan och Equmeniakyrkan. Man samarbetar också med Nora kommun inom exempelvis anhörigtjänst och väntjänst. De är även med i Nätverket för integration i Nora.
Trots att man är många volontärer, behövs fler! Så bor du i Nora med omnejd hör gärna av dig till verksamhetsansvarig Göran Ängsved, tel. 0587-103 78 eller 070-267 64 30 eller via e-post: angsved@gmail.com

Ekonomin
För 2017 fick verksamheten  ett föreningsbidrag från Nora kommun på 15 000 kronor. Anslag, gåvor, loppisförsäljning och kollekter uppgår till cirka 30 000 kronor. Därutöver får man in lite pengar för uthyrning av lokalen, bidrag från Studieförbundet Bilda med mera (cirka 5000 kronor totalt). Den stora utgiftsposten är hyran.

Saxat ur verksamhetsplanen för år 2017:

Vi vill:

  • Besöka de kvinnor som på grund av ålder eller ohälsa inte kan delta på Veterankaféet.
  • Söka pengar för olika projekt.
  • Främja samarbete med andra frivilligorganisationer.
  • Undersöka möjligheten att dela ut mat till behövande (Av överbliven mat från lokala butiker).

Läs mer om verksamheten på:
www.helamanniskan.se/nora