Mer än en fjärdedel av alla vuxna upplever psykisk ohälsa