Vad gör vi?


Frukostklubben i Mariestad har funnits sedan 1995, idag ingår vi i Hela Människan Sverige. Vårt huvudsakliga uppdrag är att anordna soppluncher, andakter och samtal. I vår hoppas vi kunna starta upp med gruppsamtal om livet och hälsan. Mer information kommer om detta via vår hemsida och Facebooksida.

Just nu i rådande tider pga. pandemin så har vi ingen möjlighet att bjuda in till soppluncher inomhus. Vi fick tänka om och tänka nytt helt enkelt. Varje onsdag mellan 12.00 – 14.00 träffas vi utanför Equmeniakyrkan där vi erbjuder grillad korv, bredda smörgåsar, kaffe och varm choklad till en kostnad av 20: -.

Vi är naturligtvis mycket noga med att vi håller avstånd, vi följer folkhälsmyndighetens rekommendationer. Volontärer och personal som serverar bär handskar och munskydd/visir. Stanna hemma vid symtom.

Värdegrund:

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Hela Människan är en mötesplats som vill förmedla nytt livsmod, bidra till upprättade relationer, gemenskap, glädje och framtidshopp.

Vi står bakom Hela Människans rikstäckande vision:

Hela Människans vision är att alla människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap.

TRO
Vi tror att Gud ger människan möjlighet till upprättelse oavsett vad man upplevt tidigare i livet. Hela Människan vill verka för att tron på upprättelse ska genomsyra all verksamhet.

RESPEKT
Alla människor har lika värde och ska bli behandlade med respekt oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

GEMENSKAP
Hela Människans vill skapa mötesplatser som erbjuder gemenskap.

Ändamål
Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att utifrån en kristen människosyn med Jesus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.