Styrelsen 2019. Övre raden fr v Ida (med Viola), Thomas, Agneta, Lennart. Nedre raden fr v Margareta, Ann-Britt, Magnus.

Styrelsen