Våra verksamheter


Hela Människan i Malmö arbetar inom olika sområden.

PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL
Noomi är en verksamhet som erbjuder stöd och skydd till personer som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål eller prostitution. Noomi driver ett skyddat boende och arbetar uppsökande och utåtriktat. Genom Noomis verksamhet startade projektet ThaiWISE upp 2019, vilket riktar sig till personer inom thaimassagebranschen. Utöver detta arbetar Noomi med utbildning och påverkansarbete.

ASYLSÖKANDE OCH INTEGRATION
Verksamheten Sawa Tillsammans vill föra samman människor som är nya i Sverige och människor som har bott här länge. Detta görs genom kvinnogrupper, PeaceFeast (möte genom mat, musik och samtal) och BeFriend (kontaktpersoner som finns tillgängliga för exempelvis fika och promenad). Sawa erbjuder även samhällsinformation, samtalsstöd och uppsökande arbete på migrationsverkets boende och andra arenor.

NAV – ANDLIG VÅRD INOM KRIMINALVÅRDEN
Föreningens två Nav-anställda, en pastor och en diakon, arbetar på häktet i Malmö och på anstalten i Ystad. Här möter de frihetsberövade män och kvinnor, för samtal och själavård. Nav (som står för Nämnden för andlig vård) är ett samarbete mellan Kriminalvården, Sveriges kristna råd och lokala församlingar.

KLÄD- OCH MATUTDELNING
Klädhjälpen som finns i Europaportens lokaler, drivs av Malmö Pingstförsamling i samarbete med Hela Människan i Malmö. Hit kan behövande komma för att hämta kläder, husgeråd och mat. Volontärer på Klädhjälpen samlar in varor från privatpersoner och företag, och delar ut till behövande utan kostnad. Personer från olika sammanhang söker sig till Klädhjälpen, och socialtjänst och kommunala verksamheter hänvisar klienter till verksamheten.

MISSBRUK OCH PSYKISK OHÄLSA
Öppen kyrka är en caféverksamhet med låga trösklar där alla kan känna sig hemma. Mötesplatsen drivs av Betaniakyrkan, i samverkan med Hela Människan i Malmö. Varje tisdag går ett uppsökande team ut med kaffe och smörgås till olika delar av centrala Malmö, med syfte att sprida värme och omtanke. Ytterligare ett uppsökande team besöker regelbundet Lönngården – ett boende för aktiva missbrukare som drivs i Malmö stads regi.

Hela Människan i Malmö vill vi vara en resurs för de kyrkor och församlingar som själva arbetar socialt, och på samma sätt utgör församlingarna en oerhört viktig resurs och samverkanspart för föreningen. De församlingsnära verksamheterna Klädhjälpen och Öppen Kyrka har startats på initiativ av församlingen och drivs som en del av den lokala församlingens diakonala arbete.