Öppen Kyrka


Öppen kyrka är en caféverksamhet med låga trösklar där alla kan känna sig hemma. Mötesplatsen drivs av Betaniakyrkan, i samverkan med Hela Människan i Malmö. Varje vecka bjuds människor in för fika, gemenskap och andakt.

Från Betaniakyrkan utgår även stadsvandringar. Sedan föreningen startade har föreningen och Betaniakyrkan funnits ute på Malmös gator och torg för att möta människor i utsatta livssituationer. Varje vecka går ett uppsökande team ut med kaffe och smörgås till olika delar av centrala Malmö, med syfte att sprida värme och omtanke. Det långsiktiga arbetet har gjort att vi fått bygga goda relationer med många av dem vi möter. Varje sommar anordnas en fisketur tillsammans med de personer vi lärt känna i det uppsökande arbetet.

Under flera år har en grupp volontärer från föreningen och Betaniakyrkan även besökt Lönngården, ett kommunalt boende för äldre personer i aktivt missbruk som drivs av Malmö Stad. I samband med besöken bjuds det på fika, andakt och sång. Träffarna innebär uppskattade tillfällen för gemenskap.

 

Kontakt, Betaniakyrkans diakon Rebecka Olsson

Telefonnummer: 0735-180604

Email: rebecka.olsson@betaniakyrkan.com