Uppsök


Sedan föreningen startade har Hela Människan i Malmö, i samarbete med EFS Betaniakyrkan, funnits ute på Malmös gator och torg. Där möter vi framförallt människor i missbruk. Vi bjuder på smörgås och kaffe och ofta ges tillfälle till samtal. Det långsiktiga arbetet har gjort att vi fått bygga goda relationer med många av dem vi möter. Vi har dessutom haft några uppskattade utflykter tillsammans med dem vi lärt känna, bland annat en årlig fisketur på Öresund.

Under flera år har vi också besökt Lönngården, ett kommunalt boende för äldre alkoholister i Malmö. Var tredje vecka bjuder vi in till en stunds samvaro med fika i husets samlingssal. Vi känner oss alltid välkomna till Lönngården och gläds över de goda relationer vi fått till både boende och personal.