ThaiWISE


Det finns över hundra thaimassagesalonger i Malmö som sysselsätter över trehundra thailändska kvinnor. Thailändska kvinnor i denna bransch är ofta isolerade från det svenska samhället och majoriteten av kvinnorna arbetar under exploaterande förhållanden, vilket påverkar deras välmående och deras status i det svenska samhället. Det finns också en hög risk att dessa kvinnor blir sexuellt utnyttjade.

Projektet ThaiWISE (Thai Women In Sweden Empowerment Project) startade i september 2019, och sedan början av 2020 finns ett upprättat samarbete med Malmö stad genom ett IOP-avtal (idéburet och offentligt partnerskap). Arbetet leds av en thailändsk projektledare.  Projektet är flerårigt och syftar till att ge permanenta förändringar för målgruppen, både på en individuell och strukturell nivå.

Projektet syftar till att utveckla ett diversifierat angreppssätt för att arbeta med både ursprungslandet (Thailand) och med destinationslandet (Sverige). ThaiWISE samarbetar med den Thailändska Ambassaden i Sverige och den Svenska Ambassaden i Thailand, där ambassadpersonal i Bangkok tillhandahåller informationsmaterial från ThaiWISE till de som ska resa till Sverige.

I Sverige arbetar vi med lokala myndigheter i Malmö och Thailändska kvinnors nätverk. Vi samarbetar också med Hyllie Park Folkhögskola som erbjuder SFI på thai för målgruppen och med Nyföretagarcentrum Öresund.

Kvinnornas deltagande och empowerment är kärnan i ThaiWISE. Projektet vill stärka kvinnornas position i samhället och ge dem verktyg att själva kunna förändra sin livssituation. En referensgrupp bestående av kvinnor från målgruppen spelar därför en central roll i det operativa arbetet. De är en del av projektets arbetsgrupp och medverkar i beslutsprocesser.

 

Kontakt

ThaiWISE Callcenter: 0793 – 03 27 43 (telefontid tisdag och onsdag 10:00 – 16:00

Hemsida: www.thaiwise.se