ThaiWISE


Thai Women in Sweden Empowerment Project

Det finns över hundra thaimassagesalonger i Malmö som sysselsätter över trehundra thailändska kvinnor. Thailändska kvinnor i denna bransch har isolerats från det svenska samhället och majoriteten av dessa kvinnor arbetar under exploaterande förhållanden, vilket påverkar deras välmående och deras status i det svenska samhället.
Det finns också en hög risk att dessa kvinnor blir sexuellt utnyttjade.

Noomi samarbetar med Malmö stad genom ett IOP-avtal, för att ge stöd åt målgruppen. Detta arbete kallas ThaiWISE och syftar till att:

  1. förbättra tillgången för thailändska kvinnor, i thaimassagebranschen (arbetsgivare och anställda), till samhälleliga tjänster.
  2. delge kvinnor aktuell information om deras rättigheter.
  3. erbjuda en introduktion till det svenska språket.
  4. stötta deras integration i det svenska samhället.
  5. förbättra arbetsvillkor och erbjuda alternativa anställningsmöjligheter.
  6. främja etiska affärsmetoder.

ThaiWISE är ett långsiktigt, flerårigt projekt som syftar till att ge permanenta förändringar för målgruppen, både på en individ- och strukturell nivå. Projektet startade i september 2019, och sedan början av 2020 finns ett  upprättat samarbete med Malmö stad genom ett IOP-avtal.  Projektet är dessutom finansierat av Jämställdsmyndigheten. ThaiWISE har en arbetsgrupp bestående av representanter från Noomi, Malmö stad/ASF; Sexuell Hälsa, Evonhuset, Integration och Boende och Miljöförvaltningen.

PROJEKTSTRATEGIER

Relevanta aktörer

Projektet syftar till att utveckla ett diversifierat angreppssätt för att arbeta med både ursprungslandet (Thailand) och med destinationslandet (Sverige). Vi har ett samarbete med den thailändska ambassaden i Sverige samt den svenska ambassaden i Thailand, där ambassadpersonal i Bangkok tillhandahåller informationsmaterial från ThaiWISE till de som avser resa till Sverige. Detta i syfte att främja en tryggare invandring av thailändska kvinnor till Sverige.

Den thailändska ambassaden i Sverige tillhandahåller information till ThaiWISE webbplats och deltar aktivt i projektet.

I Sverige arbetar vi med lokala myndigheter i Malmö, som tillhandahåller samhälleliga tjänster, och med Thailändska kvinnors nätverk som spelar en avgörande roll i stöttandet av thailändska kvinnor i deras kretsar.

Kvinnors deltagande och empowerment

Kvinnornas deltagande och empowerment är kärnan i projektet ThaiWISE. Projektet vill stärka kvinnornas position i samhället och ge dem verktyg att själv kunna förändra sin livssituation. En referensgrupp bestående av kvinnor från målgruppen spelar en central roll i det operativa arbete. De är en del av projektets arbetsgrupp och medverkar i beslutsprocesser. De deltar även i det utåtriktade arbetet och hjälper till att sprida information till thailändska kvinnor på thaimassagesalongerna i Malmö.

HUVUDSAKLIGA ARBETSSÄTT

Projektmål

  • Ökad medvetenheten om trygg invandring och riskerna med icke regelrätt invandring bland thailändska kvinnor som planerar att invandrar till Sverige.
  • Ett socialt säkerhetsnät för utsatta grupper som kommer att förbättra levnadsvillkoren och utbildningsnivån och bidra till att förebygga exploatering.
  • Förbättra arbetsförhållandena och ge tillgång till alternativa anställningsmöjligheter.
  • Ökad medvetenheten kring frågor rörande thailändska kvinnor i thaimassagebranschen som leder till policyhantering och förändring.