Om oss


Hela Människan i Malmö vill skapa mötesplatser, där varje människa möts med lyhördhet och respekt. Vi vill långsiktigt bygga upp en hållbar verksamhet där människor får berika varandras liv, oavsett bakgrund och social situation.

Genom flera års kontaktskapande arbete bland människor i social utsatthet har ett ömsesidigt förtroende sakta vuxit fram. I det goda mötet kan hoppet om en förändrad livssituation väckas till liv.

Hela Människan i Malmö hette tidigare ClemensHus. ClemensHus var en ideell förening som bildades formellt i augusti 2007. Enskilda kristna, från ett tiotal församlingar i Malmö, hade dessförinnan samlats till bön en gång i månaden under två års tid.

Sedan 2016 har ett antal församlingar anslutit sig till Hela Människan i Malmö och står nu som huvudmän för föreningens verksamhet. De nio församlingarna är:

  • Svenska kyrkan Malmö
  • Betania Missionsförening (EFS)
  • Wesleykyrkan – Equmeniakyrkan på Limhamn
  • Malmö Pingstförsamling
  • Stadionkyrkans församling (Equmeniakyrkan)
  • Hyllie Park Kyrkan (EFK)
  • Immanuelskyrkan (EFK)
  • Korskyrkan (EFK)
  • C3 Church