Vilka är vi?


Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan arbetar socialt på kristen grund. Föreningens riksorganisation, Hela Människan Sverige, har en samordnande funktion och fungerar som ett forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan.

Runt om i Sverige finns ett 60-tal lokala föreningar. Varje förening utgör en självständig enhet inom Hela Människan med egen styrelse och egna medlemmar. Enheternas medlemmar utgörs oftast av juridiska personer, exempelvis församlingar inom en kommun eller region, men det finns också föreningar med enskilda personer som medlemmar.

Enheternas verksamhet utgår alltid från de lokala förutsättningarna vilket medför att arbetssätten varierar mellan olika platser och kan ha mycket olika innehåll utifrån skiftande lokala sociala behov. Enheterna arbetar exempelvis med att förebygga, vårda och rehabilitera vid missbruk, arbetsträning och boendestöd, fältarbete på skolor, fritidsmiljöer och anstalter, och stöd vid frigivning.

Hela Människans Sverige utgör nav i nätverket och ansvarar för nationell samordning, opinionsbildning och andra övergripande arbetsuppgifter. Allmännyttiga ideella föreningar med kristen diakonal inriktning kan ansluta sig till Hela Människan och få de fördelar som ett stort nationellt nätverk kan ge; som erfarenhetsutbyte, utbildningar, specialiserad rådgivning i komplicerade frågor som arbetsrätt, gemensamma lösningar för försäkringar och hemsida.

Hela Människan är med kyrkorna som huvudmän en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på kristen grund. Som förening vill vi medverka till att kyrkan tar ansvar för samhället och är en del av den växande sociala ekonomin. Vi tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Hela Människan arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.