Noomi


Noomi är en stödverksamhet i Malmö för våldsutsatta kvinnor, med fokus på de som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Noomi driver ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete och ger ett riktat stöd till personer i Malmös thaimassagebransch. Utöver detta erbjuder vi juridisk rådgivning till målgruppen, och arbetar med kunskapsspridning och påverkansarbete. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö. 

Skyddat boende

Noomis boende erbjuder en varm och välkomnande miljö för kvinnor som behöver stöd och eller/skydd från en otrygg miljö.  De anställda på Noomi är socionomer med  specialkompetens att möta kvinnor som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Boendet är drogfritt och atmosfären är lugn och hemlik.

Uppsökande och utåtriktat arbete

Noomi bedriver även uppsökande arbete i gatumiljö, på massagesalonger och via internet där vi tar kontakt med kvinnor som säljer sex för att erbjuda samtal och praktiskt stöd. De anställda på Noomi arbetar även utåtriktat med kvinnor som har tidigare erfarenhet av att sälja sex, eller som har utnyttjats i människohandel. Vi kan exempelvis finnas med om kvinnan vill söka asyl eller göra en polisanmälan, och ge stöd om hon behöver återvända till sitt hemland.

ThaiWISE

Noomi ger ett riktat stöd till personer i Malmös thaimassagebransch, i samarbete med Malmö stad genom ett IOP-avtal. Syftet är att skapa empowerment hos målgruppen, som själva utgör en mycket viktig del av arbetet. Arbetet leds av en thailändsk projektledare.

Safe Havens

Safe Havens är namnet på Noomis juridiska rådgivningsarbete som vi bedriver i samverkan med Frälsningsarmén i Malmö och två advokatbyråer. En eftermiddag i veckan har vi ett öppet drop-in center dit målgruppen kan komma för juridiskt stöd.

Kunskapsspridning och påverkansarbete

Utöver detta syftar Noomi till att bidra med kunskapsspridning och information om människohandel och prostitution, genom föreläsningar och deltagande i olika påverkansarbeten.

Noomis målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som kvinnor befinner sig i genom att ge dem en tro på sitt eget värde och  redskap att förändra sin livssituation.