Nav- andlig vård inom Kriminalvården


Sedan januari 2021 har föreningen två nya anställda som arbetar inom Kriminalvården i Skåne! Tillsammans med präster, pastorer, imamer och diakoner ger de själavård till de intagna genom personliga samtal, gudstjänster och samtalsgrupper. Nav (som står för Nämnden för andlig vård) är ett samarbete mellan Kriminalvården, Sveriges kristna råd och lokala församlingar. I nuläget finns ca 180 själavårdare fördelade på samtliga anstalter och häkten runt om i Sverige.

Föreningens två Nav-anställda, en pastor och en diakon, arbetar på häktet i Malmö och på anstalten i Ystad. Malmöhäktet är ett restriktions- och säkerhetshäkte vilket innebär att de flesta intagna aldrig träffar någon annan än själavårdaren/pastorn, vårdarna och sin advokat. De intagna präglas av denna särskilda instängdhet och den osäkerhet och oro det innebär att vara häktad. Häktet i Malmö har plats för ca 140 intagna. Ystad är en anstalt med enbart kvinnliga intagna. Anstalten har 65 platser.

I sitt arbete möter de Nav-anställda frihetsberövade män och kvinnor för samtal och själavård. Det är viktiga samtal, där den intagne får möjlighet att reflektera över oro och skuld, men också över framtiden och hoppet. Alla intagna får erbjudande om samtal och många, oberoende av religion eller tro, tackar ja. Hur själavården konkret ser ut växlar mycket, beroende på den enskildes behov.

Du kan läsa mer om det nationella Nav-arbetet på Sveriges kristna råds hemsida: