Sawa Tillsammans


Sawa Tillsammans vill föra samman människor som är nya i Sverige och människor som har bott här länge

Vi skapar möten mellan människor från olika kulturer och bakgrunder så att vi kan lära av varandra och lära känna varandra.

Vi bygger broar och ger stöd till nyanlända att komma in i samhället. Tillsammans vill vi bygga ett samhälle som främjar delaktighet, där vi blir bättre grannar och alla känner sig välkomna

Aktiviteter för möten

Peace Feast
Ett enkelt och roligt sätt för personer som har bott i Sverige länge och personer som är nya i Sverige att mötas genom mat, musik och samtal.  Varje gång vi håller en Peace Feast påminns vi om att det finns något riktigt mäktigt med att människor delar en måltid tillsammans!

Kvinnogrupp

Vår kvinnogrupp samlar asylsökande och nyanlända kvinnor från Mellanöstern till föreläsningar och samtal kring teman som kvinnorna valt att lära mer om. Föreläsningarna presenteras på arabiska och inkluderar sakkunniga föreläsare. Intentionen är även att deltagarna genom föreläsningarna skulle komma närmre arbetsmarknaden. Deltagarna ges därför även möjlighet till studiebesök till arbetsplatser samt möten med arbetsgivare.

Språkvän?
Är du nyfiken på att lära mer om andra kulturer än din egen? Vill du välkomna någon som är ny i Sverige? Bli då en av våra språkvänner! Vår anställda matchar dig med en språkvän som du träffar under 6 månader för fika eller promenad.

Aktiviteter för stöd

Samhällsinformation
Är du ny i Sverige och har frågor om det svenska samhället? Har du frågor som gäller asylprocessen, ekonomi, språkinlärning? Kontakta oss via mail nedan eller facebooksida så försöker vi hjälpa dig att hitta svaret på din fråga.

Utåtriktat arbete
Varje tisdag förmiddag finns möjlighet för personer som är nya i Sverige att boka möte för samhällsrådgivning och samtal på Stadiongatan 25A i Malmö.

Samtal
Mår du dåligt och behöver prata med någon? Vår socionom erbjuder stödsamtal för dig som behöver och hänvisar vidare vid behov.

 

Kontakt, Sofia Morgan

Telefon: 0793-393615

Email: sofia.morgan@helamanniskan.se

Hemsida: www.sawatillsammans.se