Studie om utrikes födda kvinnors väg till arbete

Studien ”Civilsamhället insatser för att främja utrikes födda kvinnors inkludering på arbetsmarknaden i Malmö” publicerades 2022. Verksamheten Sawa Tillsammans har bl.a. kartlagt existerande insatser i Malmö och intervjuat ett flertal kvinnor om deras upplevelser av att söka arbete. Du kan ta del av studien här:

http://helamanniskan.se/malmo/wp-content/uploads/sites/89/2023/03/Civilsamhallets-insatser-for-att-framja-utrikes-fodda-kvinnors-inkludering-pa-arbetsmarknaden-i-Malmo.pdf