Brukarrådet Ludvika


Vi är ett antal frivilliga och ideella organisationer som har bildat ett brukarråd för att den enskilde individen ska få sin röst hörd gentemot kommunen eller övriga myndigheter.

Brukarrådet Ludvika har som fokus att lyfta frågor angående unga i riskzonen och vuxna i ett beroende. VI lyfter givetvis alla frågor som är relevanta. Vem som helst kan ta kontakt med oss angående missbruk- och riskbruks frågor. De föreningar eller organisationer som är involverade i brukarrådet är:

Hela Människan RIA Ludvika

Länkarna Ludvika

Anhöriga Hjälper Anhöriga

samt ett antal personer ur civilsamhället.

Du kan komma i kontakt med Brukarrådet Ludvika på RIA´s telefonnummer: 0240-80980

(vi nås säkrast mellan kl. 08.00-12.00)