Vad gör vi?


Samordnare för Värnamos Akutboende ( projekttjänst 2 år, 100 %)

Värnamo kommun har uppmärksammat ett behov av ett akutboende i Värnamo med omnejd. Man har därför frågat Hela Människan – LP Finnveden om vi vill gå in i ett samverkansavtal med dem (IOP). Till detta har vi sagt ja och söker därför en samordnare för att från början vara med och bygga upp arbetet.
Du behöver vara driftig, uppsökande och informativ – Vi tror du behöver kunna hålla många bollar i luften, gå in med inspiration till frivilligarbetare, vara diplomatisk och kreativ.
Akutboendet innebär att det några nätter i veckan (till att börja med) finns natthärbärge för tillfälligt hemlösa.
Socialtjänsten skriver in och behovsprövar gästerna, vi öppnar upp kl. 20.00, erbjuder kvällsmat och sängplats. Akutboendet stänger kl. 07.30 varpå gästerna erbjuds frukost i hela människans lokaler en bit bort.
Varje natt skall det finna två sovande värdar.
Gästerna får övernatta i tre nätter varefter socialen har skyldighet att utreda deras livssituation för vidare hjälp.
Från ingenting vill vi att du arbetar med att hitta och utbilda frivilligarbetare, hålla kontakten med Hela människans föreståndare och kommunen och även vid behov övernatta på boendet.
Samordningstjänsten ligger under föreståndarens arbetsledning.
Lämplig bakgrund är socionomutbildning eller likvärdig utbildning samt gärna erfarenhet av socialt arbete på frivillig grund.
Vi förutsätter att du delar vår kristna värdegrund.

Ansökan skickas via mail till: dan.lindau@helamanniskan.se

Frågor, ring gärna:
Ewa Alterborg (Ordf.) 0370 34 21 04
Pär-Magnus Möller (Vice ordf.) 0370 300 401
Dan Lindau (Föreståndare) 0370 34 21 00

Sista ansökningsdag den 22 november

Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet.

Vi vill lyssna på ”dom som stör” och hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

Hela Människan är med kyrkorna som huvudmän en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett 80-tal orter.

Det lokala arbetet präglas ofta av den öppna verksamheten. Den leder till en mycket varierande verksamhet. Exempel på denna bredd är att förebygga, vårda och rehabilitera när det gäller missbruk och psykiska funktionshinder, vuxenstöd till barn, arbetsträning och boendestöd, stöd vid frigivning och särskilt arbete för kvinnor, fältarbete (skolor, fritidsmiljöer, anstalter).

Ett värdigt liv
Samhällets ansikte förändras i snabb takt. Under namn av teknisk och ekonomisk utveckling förändrar vi livsvillkoren, men inte alltid till det bättre. Det kan vara svårt att se meningen i utvecklingen därför att den för en del människor snarast leder till att vi brister i omtanke, att vi avvecklar det värdiga samhället.

En avveckling som leder till mänskligt liv i fattigdom och social misär har inte något stöd i en kristen, humanistisk syn på livet och samhällsgemenskapen.

Ett samhälle där människor kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. En djup respekt för det sant mänskliga har sin grund i att människan och hela skapelsen är helig. Livet är okränkbart.

En bostadslös kvinna uttrycker i ett expertutlåtande sin mening om hemkänsla: ”Känner mig hemma? Ingenstans! Jag känner mig som en fjäril…som bara flaxar omkring.” Svaret ”Ingenstans!” delar hon med tusentals människor i Sverige och vittnar om vart dagens samhälle riskerar att gå. Mot ett ovärdigare samhälle.

I Hela Människan försöker vi skapa ett jag-du förhållande till medmänniskor vi möter, en relation i ögonhöjd. Inte ett uppifrån-och-ner-perspektiv där vi planerar åt och styr människor.

Ett nyckelord i vår verksamhet är diakoni som betyder tjänst (av grekiska diakonein, att tjäna). Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet.

Diakoni är ett uttryck för att de kristna kyrkorna tar ansvar för samhället och är en del av den växande sociala ekonomin. Det är viktigt för Hela Människan att vara organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn för att också vara en kritisk röst i samhället.

Hela Människan är en ideell organisation som kombinerar en stor frivillig insats med anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete.

Vem lyssnar… på ”dom som stör”?
Människor som Hela Människan är till för uppfattas ofta vara ”dom som stör”. Många blundar för att en del mår dåligt fysiskt och psykiskt, hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

Hela Människan vill möta varje besökares blick och med genuint intresse lyssna till hennes livsvillkor. Allt för att söka upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. För att med en större förståelse för människor i svåra situationer kunna förebygga, behandla och rehabilitera. För att ur deras erfarenheter hämta kraft till att påverka samhället.