Styrelsen


Styrelsen består av
Pär-Magnus Möller, ordförande
Ewa Alteborg, vice ordförande
Åke Bengtsson, kassör

samt representanter från våra huvudmän.