Styrelsen


Styrelsen består av
Pär-Magnus Möller, Ordförande
Ewa Alteborg, Vice Ordförande
Gunnar Crona, Sekreterare
Åke Bengtsson, Kassör

Maria Norburg
Håkan Pettersson
Ingalill Lundqvist
Eva Lena Kothe