Styrelsen


Styrelsen består av:
Ewa Alteborg, Ordförande
Pär-Magnus Möller  Vice Ordförande
Gunnar Crona, Sekreterare
Ingemar Petersson, Kassör

Dan Johansson
Maria Norburg
Åke Wilhelmsson
Håkan Pettersson
Åke Bengtsson
Eva Lena Kothe
Anders Olsson