Personal


Det är vi som arbetar på Hela Människan-LP Finnveden

Föreståndare: Dan Lindau

Vuxen-verksamheten:

Nathalie Carlander, fältarbetare

Anders Carlsson, fältarbetare

Dan Israelsson, fältarbetare

Barn/Familj-verksamheten:

AnnSofie Björhag, gruppledare

Cina Byström, gruppledare

Ulf Fransson

David Lindén