Personal


Det är vi som arbetar på Hela Människan - LP Finnveden Värnamo

Föreståndare: Dan Lindau

Vuxenverksamheten:

Cecilia Svensson, fältarbetare

Dan Israelsson, fältarbetare

Barn & ungdomsverksamheten:

Sara Wallin, gruppledare

Cina Byström, gruppledare

Ulf Fransson

David Lindén