Kontakta oss


Hela Människan – LP Finnveden Värnamo
Pilgatan 5
331 30 Värnamo

Telefon
Vuxen: 0370-342100
Klädförrådet: 0737-072402
Hjärta för barn: 0736-893421

Besöksadresser
Vuxen och klädförrådet: Pilgatan 5, Värnamo
Hjärta för barn: Lasarettsgatan 8, Värnamo

Ordförande
Pär-Magnus Möller
E-post: info.varnamo@helamanniskan.se
Telefon: 0370-34 21 04

Föreståndare
Dan Lindau
E-post: dan.lindau@helamanniskan.se