Hjärta för barn


Har någon i familjen problem med alkohol, droger eller mår dåligt? Har du en förälder som inte lever längre, eller som sitter i fängelse? Är det mycket bråk hemma? Du är inte ensam!

Vi finns här för dig. Här kan du som är mellan 6 och 18 år få stöd och vara med i en grupp. Du får träffa andra i din ålder som är i samma situation. Vi äter mat tillsammans, pratar om olika aktuella ämnen, gör roliga aktiviteter, utflykter och umgås. Vi erbjuder även samtalsstöd och viss praktisk hjälp till föräldrar. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0736-89 34 21 / 0370-33 90 77

Mejl: hjartaforbarn@helamanniskan.se

Följ oss i sociala medier för att se vad som är på gång just nu!

www.facebook.com/Hjartaforbarn/

Instagram: @hjartaforbarn

Snapchat: @hjartaforbarn

Stödgrupp

Hos oss finns möjlighet att var med i en stödgrupp för barn med krångel och trassel i familjen. Då får barnet träffa andra i samma ålder som har varit med om liknande saker. Det kan handla om psykisk ohälsa, beroende, skilsmässa, våld, ekonomisk utsatthet, en förälder som är frihetsberövad eller annan form av problematik som gör att barnets rätt att vara barn begränsas. En stödgrupp utgörs av ett begränsat antal deltagare, ofta 5-8 barn i ungefär samma ålder. Stödgruppen träffas 10 gånger under en termin och följer Hela människans barnstödsmaterial ”Lina och Linus”. Det är gratis att delta och vi bjuder alltid på mellanmål. Innan stödgruppen börjar har vi alltid ett enskilt inskrivningssamtal med varje barn och en anhörig.

Känner du något barn som skulle må bra av detta? Hör av dig så berättar vi mer!

För barn som lever i en familj med krångel och trassel kan det kännas skönt att möta andra barn som delar samma erfarenhet av livet. De kan känna igen sig i varandra och på så sätt se att de inte är ensamma om sina upplevelser. syftet med Lina och Linus är att förmedla en ökad självkänsla och att lasta av den skuld barnen ofta känner för det krångel och trassel som finns i familjen. Genom lek, övningar och samtal får barnen hjälp att bearbeta sina erfarenheter. Här kan du läsa mer om Hela människans barnstöd:

Lina och Linus – Hela Människan Sverige (helamanniskan.se)