Linus


Hela Människans barnstödsledarutbildning - Linus är vilande, eftersom vi arbetar med att vidga och utveckla vårt barnstödjande arbete genom att tänka även med familje- och anhörigperspektiv.

Vi har tillsammans med våra partners Studieförbundet Bilda och Erikshjälpen arbetat fram ett nytt utbildningskoncept för stödjande verksamheter, med bredare målgruppstänk än Linus, det vill säga både fler åldrar och fler typer av social utsatthet.

Du kan läsa om det nya utbildningskonceptet under Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare och Tematisk utbildning.

Klicka här för att komma till våra aktuella utbildningar