Vilka är vi?


Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På ett sextiotal platser i Sverige erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. I Lidköping riktar sig arbetet mot människor med missbruksproblematik och psykisk ohälsa samt människor med behov av att integreras i det svenska samhället. Våra huvudmän är lokala kyrkor och församlingar.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkosamfund som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva!

Din insats gör stor skillnad för dem vi möter!