Kultur och hälsa


Att ägna sig åt sång, musik, målning, skulptering och andra kreativ uttrycksformer ger en förbättre hälsa och skapar välbefinnande.

Kreativ verkstad

Torsdagar kl. 12:00 – 14:00

Vi målar och skulpterar m.m.

Handledare: Catherine Rogers, konstnär och bildterapeut

Kören Lid-Tonus

Fredagar kl. 14:00 – 15:00

Kören där alla har en röst

Körledare: Johan Sundström