Kultur och hälsa


Att ägna sig åt sång, musik, målning, skulptering och andra kreativ uttrycksformer ger en förbättre hälsa och skapar välbefinnande.

Stickkafé

Tisdagar kl. 13:00 – 15:00

Handledare: Marianne Kellgren

Kreativ verkstad

Torsdagar kl. 11:00 – 14:00

Fredagar kl. 10:00 – 12:00, 13:00 – 14:00

Konst och konsthantverk där alla kan vara med

Handledare: Anna BomanHald

Körsång

Fredagar kl. 14:00 – 15:00

Kören där alla har en röst

Körledare: Johan Sundström