Celebrate Recovery


Ett Kristuscentrerat tolvstegsprogram för tillfrisknande från sår, ovanor och beroenden

Kontrollbehov - medberoende - arbetsnarkomani - girighet - överkonsumtion - sorg - alkoholism,   otrohet - pornografi - förluster - fruktan - ångest - ätstörningar - vrede - raseri - skam - högmod -  skuldkänslor - övergrepp - brustna relationer - bitterhet - spelberoende - perfektionism - droger - fysisk, psykisk och sexuellt utnyttjande

Nya steggrupper börjar torsdag 13 april kl. 19:00.