Leva – inte bara överleva


En mycket stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att ha vuxit upp i en familj med dysfunktion. De erfarenheterna påverkar deras liv idag.

Leva – inte bara överleva är ett pedagogiskt handledarmaterial som vänder sig till ledare som vill starta stödgrupper. Under två dagar arbetar vi med handledarmaterialet genom att prova övningar, lyssna på föreläsningar och samtala. Materialet vänder sig främst till ledare som vill arbeta med vuxna som vuxit upp i familjer där fokus funnits på olika former av beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Stödgruppen Leva – inte bara överleva är tänkt att vara en mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i en familj med dysfunktion och som vill försöka förstå och bearbeta sina erfarenheter för att komma vidare i livet.