Nu firar vi 100 år

Vi firar 100 år


Hela Människan 100 år!

Den 16 mars 1920 lades första byggstenen för den organisation som sedan i slutet av 1900-talet heter Hela Människan*. Idag finns vi på drygt 60 platser i Sverige och verksamhet som bedrivs är mångfacetterad och anpassad utifrån lokala behov.

Just här i Lerum så har vi två grenar i vår verksamhet. Vår lågtröskelverksamhet RIA som främst riktar sig till människor som lever i missbruk och social utanförskap. Vi driver även en second hand-verksamhet som understödjer vår RIA-verksamhet men också arbetar med sysselsättning på flera plan, dels via arbetsintegrerade insatser men också via ett stort volontärarbete.

Ett av Hela Människans motton är att ”mötas i ögonhöjd” – alla människor är lika mycket värda.
Varmt välkommen till Hela Människan i Lerum – tillsammans för minst 100 år till!

*Vill du läsa mer om Hela Människans historia hittar du information här: http://helamanniskan.se/vilka-ar-vi/historia/