Öppen verksamhet


Hela Människan i Lerum bedriver socialt arbete på kristen grund. Föreningen drivs av kommunens samtliga församlingar. Syftet är att motivera och stötta till ett drogfritt och ett mer socialt fungerande liv. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda en varm och öppen gemenskap där alla får plats och blir respekterade. 

 

Öppet månd, onsd, fred 10-13

Vår öppna verksamhet är öppet måndag, onsdag, fredag till fredag 10.00 – 13:00 och då finns personal tillsammans med volontärer på plats. Våra gäster erbjuds frukost, fika, gemenskap, samtal och stöd i mysig hemlik miljö. Det förekommer även gemenskapsträffar, utflykter, hembesök, samtalsgrupp och annan meningsfull sysselsättning.

11.00 – 12.30 serveras lunch till en kostnad för 20 kr

Vi vill stötta och motivera till ett liv utan alkohol och andra droger genom att bland annat erbjuda en go’ och varm gemenskap som ett steg åt ett mer fungerande socialt liv. I och med detta arbetar vi även för att motverka ensamhet och utanförskap.

Hos oss skall alla känna sig välkomna.