Lära känna-övningar


På den här sidan har vi samlat några förslag på enkla övningar som man kan använda när man ska lära känna varandra i en grupp. Det är viktigt att man skapar trygghet innan man går in i fördjupade samtal om livet. Därför kan man i början ha ganska enkla övningar där var och en kommer till tals och där man får säga något om sig själv. Där efter kan man successivt närma sig frågor utifrån teman som berör våra liv. Trygghet i gruppen är en viktig ingrediens som man inte kan hoppa över.

Övning 1. Konstrundan.

Syfte:
Att presentera deltagarna för varandra på ett roligt sätt.
Material:
Ritpapper och pennor till alla deltagare.
Övningen:
I den här övningen får deltagarna rita porträtt av varandra. För att de inte ska drabbas av prestationsångest görs teckningarna med fel hand. (de vänsterhänta ska använda sin högra hand och de högerhänta sin vänstra.)
Dela ut papper och pennor till alla
Dela in deltagarna i grupper om två och två och be paren att ställa sig mitt emot varandra.
Be deltagarna att rita av sin partner med fel hand och utan att titta på pappret.
Sätt upp porträtten på väggen när de är klara och samla hela gruppen runt konstverken.
Låt deltagarna få 1 min var för att tolka vad teckningen kan säga om honom eller henne. (Inte om porträttmålaren.) Ett öga mitt i pannan kan betyda att jag har överblick. Min sneda mun kan säga att jag är extra trött idag. Och så vidare.

Alternativ användning av Konstrundan

Dela ut lika många papper till varje deltagare som antalet personer i gruppen.
Genomför övningen som en mingelövning och låt alla rita av alla.
Se till att deltagarna får allas porträtt av honom eller henne. Porträtten kan sedan användas till exempel som in-eller utcheckning i gruppen. ” visa den bild av dig själv som du tycker beskriver din känsla just nu”

Övning 2. Något jag har på mig eller med mig som berättar lite om vem jag är.

Syfte:
Att inbjuda till en presentation som berättar något om vem personen är.
Övningen:
Be deltagarna funder över något de har med sig eller på sig som säger något om vem han/hon är.
(min cykelnyckel – jag älskar att cykla. Mitt läppstift – flärd är viktigt för mig. Foto på barn eller barnbarn – jag är familjekär)
Inbjud till en runda där de ska säga sitt namn samt visa sitt föremål.

Övning 3. Två sant en falsk

Syfte:
Att lära känna varandra och utmana deltagarnas fördomar om varandra
Övningen:
Be deltagarna funder ut två saker om sig själva som är sanna och en som är falsk
Låt var och en av deltagarna berätta om sig själva varav två saker ska vara sanna och en ska vara falsk.
Efter varje berättelse ska resten av gruppen försöka gissa vad som var sant respektive falskt i berättelsen.

Övning 4. Knapparna

Syfte:
Att möjliggöra för deltagarna att berätta om sig själva via färg, form, struktur och utseende på knappar.
Material:
Knappar i olika former och färger.
Övningen:
Lägg ut knapparna på ett bord och låt deltagarna välja en eller flera knappar som svarar på någon av följande frågor:
– Välj en knapp som berättar något om dig
– Välj den knapp som du tycker är fin just idag.
– Välj en knapp som väcker ett minne hos dig.
Låt sedan deltagarna få visa upp sin knapp och berätta om sitt val.

Övning 5. Jag som femtonåring.

Syfte:
Att möjliggöra för deltagarna att presentera sig för varandra genom att ge en bild av hur de var som femtonåringar. Alternativt någon annan ålder i livet.
Material:
Blanka A4 papper och pennor till deltagarna.
Övningen:
Dela ut A4 pappren till deltagarna och be dem att med streck dela in bladet i fyra dela som ett fönster med fyra rutor. Nu ska de tänka tillbaka på sitt liv vid femtonårsålder ur några olika perspektiv och rita eller i skrift beskriva följande.
• överst till vänster av pappret ska de rita in den frisyr de hade på den tiden
• övers till höger ska de rita in ett favoritklädesplagg
• nederst till vänster ska de rita in någon idol eller förebild från den tiden
• nederst till höger ska de skriva in ett retroaktivt råd till sig själva. Från mig själv som vuxen till mitt femtonåriga jag.
Ge deltagarna gott om tid till att fylla sina blad.
När alla är klara kan ni välja att låta deltagarna dela sina berättelser i mindre eller större grupp.
Avsluta med en gemensamreflektion med frågan om hur det var att göra övningen.