Kontakten


Kontakten vill vara en plats där det är tillåtet att vara just den man är. Där delar vi måltidsgemenskap. Där äter alla på lika villkor och vi hjälps åt med sådant som måste skötas. Där får vi möjlighet att munhuggas med varandra och där skall det vara tillåtet att bara vara. I samband med lunchen får vi också höra något om Jesus vår förebild och kraftkälla.

Från kl 9.00 på måndagar, onsdagar och fredagar finns kaffe och smörgås. Från kl 11.30 serveras lunch för 10 kr!

Öppettider:

Måndagar, onsdagar, fredagar kl 9-13
Lördagar kl 11-13

Alltså – Du och jag är välkomna till Kontakten, Torggatan 5!