Vilka är vi?


Kontakten - drivs av Hela Människan Kungälv som bedriver socialt arbete på kristen grund.

Kontakten är en mötesplats som utgår ifrån alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i  utsatta livssituationer och verkar för att minska utanförskap och ge människor möjlighet till förändring.Vi gör det genom att erbjuda en måltidsgemenskap för alla oavsett  livssituation.

Kontakten drivs av Hela Människan Kungälv som bedriver socialt arbete på kristen grund. En ideell förening med Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Kungälvs Kommun och Kungälvs-
bostäder som huvudmän.