Arkiv


Kungälv_buss_8289

Till vänster: Lennart Åkerlund Föreståndare Kontakten, Kenneth Hult Chef City Gross Ytterby. Till Höger: Karin Persson TF Butikschef ICA Maxi Kungälv, Marcel Cucu Försäljningschef Hurtigs Bil

Kungälv_buss_8216

Från vänster Marcel Cucu Försäljningschef Hurtigs bil, Karin Persson TF Butikschef ICA Maxi Kungälv, Kenneth Hult Chef City Gross Ytterby, Lennart Åkerlund Föreståndare Kontakten.