Translate Translate

Till vänster: Lennart Åkerlund Föreståndare Kontakten, Kenneth Hult Chef City Gross Ytterby. Till Höger: Karin Persson TF Butikschef ICA Maxi Kungälv, Marcel Cucu Försäljningschef Hurtigs Bil