Från vänster Marcel Cucu Försäljningschef Hurtigs bil, Karin Persson TF Butikschef ICA Maxi Kungälv, Kenneth Hult Chef City Gross Ytterby, Lennart Åkerlund Föreståndare Kontakten.
Till vänster: Lennart Åkerlund Föreståndare Kontakten, Kenneth Hult Chef City Gross Ytterby. Till Höger: Karin Persson TF Butikschef ICA Maxi Kungälv, Marcel Cucu Försäljningschef Hurtigs Bil

Kontakten i Kungälv har nu en el-buss för att hämta matsvinn

Föreningen heter egentligen Kyrkornas OmsorgsCentrum i Kungälv och är en Hela Människan verksamhet. Till vardags kallas verksamheten Kontakten och är ett samarbete mellan Kungälv-Ytterby församling, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Kungälvs kommun och Kungälvsbostäder.

  • Vi har frukost och luncher på måndag, onsdag och fredag. Dessa dagar har vi ett snitt på drygt 30 gäster. Vi har sett en ökning på sistone. Det är skiftande åldrar, men idag ser vi också fler yngre som kommer, säger Sven-Börje Andersson som är diakon och ordförande i föreningens styrelse

För många av oss är mat och gemenskap självklarheter. Vi har familjer, släkt och vänner. Vi har mat i överflöd. Har vi bekymmer angående mat handlar det kanske om vad vi skall välja. Men för några av oss är det annorlunda. En kraschad ekonomi, missbruk, arbetslöshet, handikapp eller sjukdom kan förändra allt. Även om vi har en väl utbyggd socialtjänst i vårt land räcker resurserna många gånger inte till. Inte minst kan det vara svårt att få till en fungerande gemenskap. Kontakten i Kungälv är en fungerande träffpunkt och gemenskap. Där går också att äta sig mätt även om ekonomin är i botten. Inte så få i Kungälv med omnejd hittar till Kontakten. Flera kommer varje dag det är öppet. Många känner varandra och när någon saknas är det naturligt att kolla upp vad som hänt och kanske förmedla matpaket. Kontakten är en viktig mötesplats i vår kommun.

Av de besökare som kommer till Kontakten är många med missbruksbekymmer, vissa har hamnat i utsatta livssituationer, andra är ensamma och kommer hit för att umgås och prata. De beskriver en välkomnande atmosfär som erbjuder en slags hemkänsla. Det är en öppen och otvungen känsla med både allvarliga samtal och skratt.

  • Vår verksamhet är speciellt viktig för dem som lever i missbruk, de prioriterar själva inte mat. Många av dem som kommer hit visar tacksamhet, säger Sven-Börje.

Lennart Åkerlund är föreståndare, koordinator och ser till att verksamheten fungerar. Han arbetade som pastor i Missionskyrkan i många år, men ville gå vidare och göra ord till handling.

  • Jag ser bland annat till att vi har volontärer på plats när vi har öppet och hämtar ibland också matvaror som ICA Maxi, Willys, och City Gross skänker. Det är ett meningsfullt arbete och en känsla av att vi tillsammans faktiskt kan göra skillnad i samhället, säger Lennart.
  • Vi är en social mötesplats och ambitionen är att även kunna hjälpa dem med drogproblem och psykisk ohälsa mot tillfrisknande. Vi vill skapa nätverk ut i samhället och kunna lotsa dem vidare. Vi skapar möjlighet till samtal. Även den gudstro som vi står för och bönen kan ge kraft och hjälp, säger Lennart.

Matsvinn blir middagar
Matsvinn och hållbarhet är frågor som engagerar och medvetenheten är hög hos konsumenterna. Trots det slänger den svenska genomsnittsfamiljen på fyra personer ett kilo matavfall per dag, enligt nya siffror från Naturvårdsverket.

  • Att vi som butik arbetar effektivt för att inte bli en ytterligare belastning på klimatet är superviktigt och en fråga vi jobbar med dagligen säger Sofie Klingberg, butikschef på ICA Maxi i Kungälv. Att minimera svinnet handlar många gånger om att säkerställa att vi gör ett bra jobb. Vi måste hantera våra varor varsamt och beställa dem i lagom mängd. Men sen finns det alltid varor som blir över ändå. Det allra bästa vore ju såklart om vi inte hade något svinn alls fortsätter Sofie. Men genom samarbetet med Kontakten känner vi åtminstone att matsvinnet gör gott. I dubbel bemärkelse.

Ett nytt steg
För drygt ett år sedan började vi prata om behovet av en bil för att kunna frakta varor från butiker till Kontakten. Med tanke på vår ekonomi var det en önskedröm som vi inte helt vågade tro skulle kunna bli verklighet.

Vi hade en längre tid pratat om att det vore fint att få samla butikscheferna från Ica Maxi, City Gross och Willys på Kontakten för att de skulle få se verksamheten som de bidrar till i funktion. I slutet av mars lyckades vi få till ett sådant möte där de fick äta lunch en vanlig onsdag. Värsta konkurrenterna vid samma bord. Ett unikt möte där de kunde se att de tillsammans medverkade till något mycket bra.

I detta sammanhang presenterade vi vår dröm om en elbil. Vi frågade om de kunde tänka sig att köpa reklamplatser på bilen som skulle göra det möjligt för oss att leasa bil. Det blev som vi uppfattade ett positivt svar.

Nu är projektet i land och vi är stolta och glada över resultatet. Ica Maxi och City Gross är de som har störst reklamplats men också Hurtigs bil, Kungälvs Skyltverkstad och Kungälvs energi har köpt reklamplats. Svenska Kyrkan bidrar med parkeringsplats och el.

Det är inte bara bra reklam för företagen som är representerade med reklamplats på bilen. Också Kontakten blir genom att bilen kör runt, mer känt i Kungälv.  Detta med bilen är alltså ett projekt som inte belastar KOC ekonomi utan kommer att gå jämt ut.

DE DAGAR SOM KONTAKTEN är öppen är det middagsbön klockan 12. Det är olika präster, pastorer och diakoner som håller i detta och som bland annat läser ur bibeln. Man sjunger och spelar tillsammans. Musiken har en viktig roll.

– Vi är beroende av våra sponsorer. Vi har skapat samarbete med matbutikerna som skänker råvaror som kött, frukt och grönt till våra luncher. Vi är också välförsedda med bröd och fikabröd. Det ligger rätt i tiden att se till att svinnet minskar och att mat inte slängs samtidigt som man gör en god insats för Kontaktens besökare.

– Vi håller på och utreder hur vi kan bli ännu bättre på att förmedla gratismat till dem som allra bäst behöver. En av utmaningarna i detta är våra begränsade lokaler. En annan är behovet av ännu fler volontärer.

Text och foto: Kontakten i Kungälv